ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 18:00

ฟ้าวันใหม่ ช.ไทยเศรษฐ์

น้ำพุ ช่างนุ่นศรีสะเกษ

ฟ้าประทาน ดาบรันสารคาม

เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์

สมิงเดช น.อนุวัฒน์ยิมส์

คมปฏัก ว.สังข์ประไพ

คู่เอก

แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย

ชูเจริญ ดาบรันสารคาม