ประจำวัน เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวทีอ้อมน้อย 12:15 น.

หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา

เพชรแสนคม เดอะเบสท์มวยไทยยิม

เพชรโอภาส ธ.เถระพัฒน์

รักสมหมาย เอกโปรทีมแอนด์เซลส์

คู่เอก

เพชรพะงัน ม.รัตนบัณฑิต

เดชศักดา สจ.โต้งปราจีน

โจ๊กเกอร์ ว.จักรวุฒิ

นพเดช แดงเขาทราย