วิวัฒนาการ มวยไทย

วิวัฒนาการ มวยไทย ประวัติศาสตร์ มวยไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

วิวัฒนาการ มวยไทย ทุกคนทราบกันดีแล้วว่า มวยไทย มีประวัติความเป้นมาที่ค่อนข้างยาวนาน และก็ยังมีความสำคัญต่อประเทศไทย เป็นอย่างมาก เพราะในสมัยก่อน ผู้ชายทุกคนทุกชนชั้น ไม่ว่าจะกษัตริย์ เจ้าขุนมูลนาย ทหาร หรือสามัญชน ก็ต้องได้รับการถ่ายทอดวิชามวยไทย ไว้เพื่อป้องกันตัว และเพื่อไปรบ ปกป้องประเทศชาติ การนำท่ามวยมาประกอบกับ การใช้อาวุธดาบ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เราหลายคนอาจรู้ เรื่องราวคร่าว ๆ กันมาบ้างแล้ว แต่สิ่งที่น่าสนใจที่น่าพูดถึงอีกเรื่องก็คือ แล้วการวิวัฒนาการของมวยไทยล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งในวันนี้ทางเราก็ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มาฝากผู้ที่มีความสนใจ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมวยไทย มาให้ได้อ่านกัน จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามอ่านกันได้เลย ประวัติมวยไทย

วิวัฒนาการของมวยไทย สมัยอาณาจักรน่านเจ้า

พ.ศ. 1219 พระเจ้าพีล่อโก๊ะ ได้รวบรวมอาณาจักรไทยขึ้น เรียกว่า อาณาจักรน่านเจ้า และมีกษัตริย์ที่แข็มแข็งปกครองอยู่ ไทยนั้นต้องทำสงครามกับจีนอยู่ตลอดเวลา บางครั้งเกิดมิตร บางครั้งเกิดศัตรู ในสมัยนั้นได้มีการฝึกซ้อมใช้อาวุธบนหลังม้า รู้จักใช้หอก ใช้ง้าว ในสมัยล้านนา ไทยได้มีวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว และวิชาเจิ้ง การรบเพลงอาวุธ และตำราพืชัยสงคราม จัสังเกตุได้ว่า การต่อสู้ในสมัยนี้ ส่วนมากจะใช้อาวุธ เพราะเป็นการต่อสู้เพื่อเอกราช การต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็มีอยู่บ้าง แต่ส่วนมากจะใช้ในระยะประชิดตัว และนิยมการเลียนแบบจากจีน ประวัติศาสตร์มวยไทย

วิวัฒนาการของมวยไทย สมัยกรุงสุโขทัย

พ.ศ. 1781 – 1921 ในสมัยสุโขทัยนี้ การต่อสู้มือเปล่าด้วยวิชามวย ใช้ในการต่อสู้กับข้าศึก และใช้ร่วมกับอาวุธมือถือชนิดต่าง ๆ เพื่อการกอบกู้ประเทศชาติ สถานที่ ที่เป็นสำนักสอนวิชามวยไทย แบ่งออกเป็น

  1. วัด จากครูบาอาจารย์ที่บวชเป็นพระภิกษุ และมีฝีมือในการต่อสู้
  2. บ้าน จากผู้ที่มีความรู้ เป็นคนถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ลูกหลานที่สนใจ
  3. สำนักราชบัณฑิตให้เรียนวิชาการต่อสู้ การใช้อาวุธบนหลังม้า วัว ควาย

วิวัฒนาการ ของมวยไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. 1893 – 2310 สมัยนี้มีการถ่ายทอดวิชาการต่าง ๆ มาจากสมัยสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การล่าสัตว์ การคล้องช้าง การฟ้อนรำ และการละเล่นต่าง ๆ และวัด ก็ยังคงเป็นสถานที่ให้ความรู้ ทั้งวิชาสามัญ และฝึกความชำนาญในเชิงดาบ กระบี่กระบอง กริช มวยไทย และยิงธนู เป็นต้น

พ.ศ. 2174 – 2233 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นับว่าเจริญที่สุด มีกีฬาหลายอย่างในสมัยนี้ เช่น การแข่งเรือ การชกมวย ประวัติกีฬามวยไทย สรุป

วิวัฒนาการของมวยไทย สมัยพระเจ้าเสือ หรือขุนหลวงสรศักดิ์

พระองค์ทรงโปรดกีฬาชกมวยมาก มีครั้งหนึ่ง พระองค์พร้อมด้วยมหาดเล็กอีก 4 คน แต่งกายแบบชาวบ้าน ออกไปเที่ยวงานมหรศพที่ตำบลราดรวด แล้วพระองค์ก็สมัครชกมวยในงานนั้น ในนามว่า นายเดื่อ โดยไม่เกี่ยงว่าคู่ชกจะเป็นใคร พอทางสนามรู้ว่าพระองค์เป็นนักมวยมาจากอยุธยา จึงได้จัดนักมวยฝีมือดีจากเมืองวิเศษไชยชาญที่มีอยู่ ได้แก่ นายกลางหมัดมวย นายใหญ่หมัดเล็ก นายเล็กหมัดหนัง มาชกกับพระเจ้าเสือ แล้วพระองค์ก็ชนะทั้งสามคน

พ.ศ. 2310 หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก คนไทยจำนวนมากถูกจับไปเป็นเชลย และเมื่อไปถึงพม่าก็จัดมหาเจดีย์ใหญ่เพื่อฉลองชัยชนะ สุกี้พระนายกองก็ได้คัดเลือกนายขนมต้มไปชกมวยที่พม่าด้วย นายขนมต้มได้ใช่วิชามวยไทยต่อสู้กับพม่าถึง 10 คน และพม่าได้แพ้นายขนมต้มหมดทุกคน จนพระเจ้ากรุงอังวะตรัดชมเชยว่า คนไทยแม้ไม่มีอาวุธในมือ มีเพียงมือเปล่า ก็ยังมีพิษสงรอบตัว เสร็จแล้วพระเจ้ากรุงอังวะก็ได้มอบเงินและภรรยาให้สองคน เป็นรางวัลแก่นายขนมต้ม นายขนมต้มได้เปรียบเสมือนบิดาผู้สอนมวยไทย ชื่อเสียงได้เลื่องลือมาถึงปัจจุบัน ประวัติมวยไทย 4 ยุค

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มวยไทยชกกันด้วยการคาดเชือก เรียกว่า มวยคาดเชือก ซึ่งใช้เชือกหรือผ้ามาพันมือเอาไว้ บางครั้งที่ชกก็อาจทำให้ถึงตายได้ เพราะเชือกที่คาดมือนั้น บางครั้งก็ใช้นำมันชุดเศษแก้วละเอียด ไม่ว่าจะชกไปตรงไหนก็ได้เลือดทั้งนั้น จะเห็นได้ว่าการชกมวยสมัยนี้อันตรายมาก ๆ

วิวัฒนาการ ของมวยไทย สมัยกรุงธนบุรี

พ.ศ. 2314 พม่ายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ และตีเมืองพิชัย พระยาพิชัย (นายทองดี ฟันขาว) บุคคลที่พระเจ้ากรุงธนบุรี (พระเจ้าตาก) ได้โปรดให้ครองเมืองพิชัยอยู่นั้น ได้นำทัพออกไปต่อสู้กับพวกพม่าจนดาบหัก แต่ก็สามารถปกป้องเมืองพิชัยเอาไว้ได้ ประชาชนจึงเรียกเขาว่า พระยาพิชัยดาบหัก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เรื่องราวของพระยาพิชัยดาบหัก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ก่อนกรุงแตกเป็น ยุคสงครามกับพม่า มีหนุ่มชาวบ้านหัวยคาเมืองพิชัย หรืออุตรดิตถ์ ชื่อนายจ้อย หรือนายทองดี ฟันขาว เป็นคนที่สนใจในวิชาเพลงมวย เที่ยวเสาะแสวงหาวิชาไปตามสำนักต่าง ๆ จนมีฝีมือพอตัว จึงเที่ยวเปรียบหาคู่ชกจนมีชื่อเสียงโด่งดัง และได้ฝากตัวอยู่กับพระยาตาก ซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้ทรงแต่งตั้งนายทองดี ให้ไปครองเมืองพิชัย และมีความชอบได้เป็นถึงพระยาพิชัย ในเวลาแม้กระทั่งในตระกูลของพระยาพิชัยดาบหัก เมื่อรับราชการมาจนถึงรัชการที่ 6 ก็ได้พระราชทานนามสกุลว่า วิชัยขัทคะ แปลว่า ดาบวิเศษของพระยาพิชัย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีการเล่นกีฬามวยไทย กระบี่กระบอง แข่งเรือ ว่าว ตะกร้อ หมากรุก ชักคะเย่อ

วิวัฒนาการของมวยไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พ.ศ. 2325 ในระยะต้น รัชการที่ 1 – 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ไทยที่ทรงโปรดปรานกีฬามาก ๆ คือ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดกีฬามวยไทยอย่างต่อเนื่อง ในสมัยนี้ ได้มีฝรั่งสองพี่น้องเข้ามาหาคู่ชกมวยแบบมีเดิมพัน พระองค์ได้จัดส่งหมื่นผลาญ นักมวยผู้เก่งกาจขึ้นชกกับฝรั่งสองพี่น้อง แม้หมื่นผลาญจะมีร่างเล็กเสียเปรียบพวกฝรั่งอยู่มาก แต่ด้วยศิลปะมวยไทย อาวุธหมัด เท้า เข่า ศอก ฝรั่งสองพี่น้องก็พ่ายแพ้ยับเยินกลับไป สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์หัดเล่นกระบี่กระบอง พระบาดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์มีความชำนาญ ในกีฬามวยไทย จึงจัดให้มีการแข่งขันชกมวยขึ้น ในชนบทและในกรุง นอกจากนี้ยังได้ทรงแต่งตั้ง ผู้มีฝีมือในกีฬามวย ให้เป็นหัวหน้าในการจัดกีฬา และให้มียศตำแหน่งด้วย เช่น พระไชยโชคชกชนะ แห่งพระนคร , หมื่นมวยมีชื่อ จากไชยา , หมื่นมวยแม่นหมัด จากลพบุรี , หมื่นชงัดเชิงชก จากโคราช ประวัติ มวยไทย สมัยรัตนโกสินทร์

การจัดการแข่งขันมวยไทย ครั้งสมัยโบราณ วิวัฒนาการ มวยไทย มีลักษณะอย่างไรบ้างแต่ละยุคสมัย

การแข่งขันมวยไทยครั้งสมัยโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีกติการที่แน่นอยอย่างไรบ้าง ผู้มีอำนาจเด็ดขาด ได้แก่ นายสนามมวย แต่เมื่อมวยสากลได้รับการเผยแพร่เข้ามาครั้งแรก โดยหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ๋วงศ์ สวัสดิกุล เมื่อ พ.ศ. 2455 ทางวงการมวยไทยจึงได้วางกติกาขึ้น ซึ่การชกมวยในสมัยนี้ก็ยังคงมีการคาดเชือกกันอยู่ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นการสวมนวม แต่การชกยังเหมือนเดิม คือยังใช้การถีบ เตะ ชก ศอก เข่า อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน ได้มีวิวัฒนาการในเรื่องขอกติกา และการจัดแข่งขันมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

พ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทย ได้ร่างกติกาคุ้มครองมวยไทยและมวยสากล เพื่อเป็นการแข่งขันชั่วคราว ต่อมาในพ.ศ. 2479 กรมพลศึกษา มีหน้าที่ในการจัดแข่งขันมวยโดยตรง ได้ตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ทำการปรับปรุงแก้ไขกติกามวยไทย และมวยสากล และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2480 เป็นต้นมา และได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2482 การแข่งขันที่เป็น หลักฐานเริ่มอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นสมัยต่าง ๆ ได้ 5 สมัย ดังนี้

สมัยสวนกุหลาย

สมัยนี้ประชาชนนิยมการชกมวย และชมการแข่งขัน ชกมวยกันเป็นจำนวนมาก การชกมวยไทยในสมัยนี้ยังมีการคาดเชือก (นักมวยสมัยเก่า ใช้ด้ายดิบเส้นโตขนาดดินสอดำชุบแป้งให้แข็ง พันตั้งแต่สันมือจนถึงศอก และพันรัดเป็นปมทางด้านหลังของข้อนิ้วมือหรือสันหมัด เป็นรูปก้นห้อยที่เรียกว่า การคาดเชือก) การชกได้กำหนดจำนวนยกไว้แน่นอนแล้ว มีกรรมการชีขาด ผู้ตัดสินสวนมากจะนั่งอยู่ข้างเวที และให้สัญญาณนักมวยหยุดชกด้วยเสียงหรือนกหวีด

สมัยท่าช้าง

ในสมัยนี้เป็นสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อ จากการคาดเชือก มาเป็นการสวมนวม สมัยนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรในที่สุดสนามก็เล็กเกินไป กรรมการผู้ชี้ขาดที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้ คือ นายทิม อติเปรมานนท์ และนายนิยม ทองชิตร์

สมัยสวนสนุก

การจัดการแข่งขัน ในสมัยนี้นายสนาม ดำเนินงานได้ดี และยืนยาวอยู่หลายปี นักมวยที่มีชื่อเสี่ยง คือ สมาน ดิลกวิลาส และ สมพงศ์ เวชชสิทธิ์ สมัยนี้มีการแข่งขันทั้งมวยไทยและมวยสากล กรรมการผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลวงพิพัฒน์ พลกาย , นายสุนทร ทวีสิทธิ์ (ครูกิมเส็ง) , และนายนิยม ทองชิตร์

สมัยหลักเมืองและสวนเจ้าเชษฐ์

การแข่งขันชกมวยในสมัยนี้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพราะทางราชการทหารเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือ และมีผลเป็นรายได้บำรุงกองทัพจำนวนมาก นักมวยที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ ได้แก่ สุข ปราสาทหินพิมาย , ผล พระประแดง , เพิก สิงหพัลลภ ประเสริฐ , ส.ส. ถวัลย์ วงศ์เทเวศร์ , และทองใบ ยนตรกิจ การแข่งขันสมัยนี้ดำเนินมาหลายปีจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจึงได้เลิกไป กรรมการผู้ตัดสินในสมัยนี้ ได้แก่ นายสังเวียน หิรัญเลขา หรือนายเจือ จักษุรักษ์ และนายวงศ์ หิรัญเลขา

สมัยปัจจุบัน

ได้ทำการแข่งขัน ณ เวทีมวยราชดำเนินและเวทีสวนลุมพินีเป็นประจำ และยังมีเวทีมวยที่เปิดการแข่งขันถาวรและชั่วคราวทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มีสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สำนักงานกีฬาอาชีพ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.นี้ ให้มีหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครอง สนับสนุน และควบคุมกิจการมวยในประเทศไทย ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของวงการมวยเมืองไทย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมวยจาก : แทงบอลออนไลน์ , หนังออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม => ชื่อของนักมวย