รู้จักมวยไทย ทำความรู้จักกีฬามวยไทย รู้จักกับกีฬามวยไทยให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

รู้จักมวยไทย ทำความรู้จักกีฬามวยไทย ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับมวย ข่าวสารวงการมวยและเรื่องน่าสนใจที่คนรักมวยไม่ควรพลาด เราจะพามารู้จักเจาะลึกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬามวยโดยวันนี้บทความของเราจะพาไปรู้จักเกี่ยวกับมวยไทยเรื่องน่าสนใจที่เกี่ยวกับมวยไทยตั้งแต่สมัยก่อนยันยุคปัจจบันการเติบโตมวยไทยแขนงต่างๆที่รวบรวมข้อมูลน่าสนใจเอาไว้

โดยเราจะเริ่มต้นจากการพาไปทำความรู้จักเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมวยไทยหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกีฬามวยไทยกันก่อน ประวัติมวยไทย ซึ่งมวยไทยเริ่มขึ้นในสมัยใดหรือที่มาแบบไหนนั้นไม่มีเอกสารหรือหนังสือเล่มใดที่ระบุไว้ แบบเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ แต่เท่าที่ได้ปรากฏมวยไทยเกิดขึ้นมานานแล้วและอาจเกิดขึ้นมานานพร้อมๆ กับชาติไทยด้วยซ้ำ

เพราะมวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจำชาติและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันมวยไทยสมัยก่อนมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ ทหาร การรบกับประเทศเพื่อนบ้านสมัยนั้นยังไม่มีปืนเป็นอาวุธ มีแต่ดาบ พลอง ง้าว ดั้ง เขน การรบในสมัยนั้นจึงเป็นการ รบที่ประชิดตัวด้วยอาวุธในมือ คนไทยจึงได้ฝึกหัดการเตะถีบคู่ต่อสู้ ดูบอล

เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเพิ่มขึ้นจากการใช้อาวุธใน มือดังกล่าวต่อมามีผู้ คิดว่าทำอย่างไรจึงจะนำการถีบการเตะนั้นมาเป็นศิลปะการต่อสู้ไปพร้อมกับมือ ได้ จึงได้เกิดการฝึกหัดการต่อสู้ป้องกันตัว เพื่อแสดงตามงานเทศกาลต่าง ๆ เมื่อเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นก็มีการฝึกหัดและจัดตั้งเป็นสำนักฝึกมวย ไทยกันมากมาย และสำนักที่ฝึกมวยไทย

ก็จะเป็นสำนักดาบที่มีชื่อเสียงมีอาจารย์ดีๆ เป็นผู้ฝึกสอน ดังนั้นการฝึกมวยไทยในสมัยนั้นจึงมีจุดมุ่งหมาย 2 อย่าง บิดามวยไทย คือ 1. เพื่อสู้รบกับข้าศึก, 2. เพื่อต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งในสมัยนั้นใครมีเพลงดาบดีและเก่งทางรบพุ่งก็จะต้องเก่งทางมวยไทยด้วย เพราะการรบด้วยอาวุธในมือนั้นต้องอาศัยมวยไทยเข้าช่วย ดังนั้นวิชามวยไทยในสมัยนั้นจึงมีจุดมุ่งหมายหลัก

เพื่อที่จะฝึกตนเองเข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติการฝึกวิชามวยและเพลงดาบไม่ได้ ฝึกเพื่อเตรียมตัวไปเป็นทหารหรือการสู้รบเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อว่างเว้นสงครามก็จะมีการประลองการต่อสู้ ทั้งกระบี่กระบองและมวยไทย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและอาจมีการพนันกันระหว่างนักมวยแต่ละถิ่นหรือ แต่ละสำนักที่ต่อสู้กัน

และมวยไทยสมัยนั้นชกกันด้วยหมัดเปล่าๆ ยังไม่มีการคาดเชือกตามประวัติศาสตร์ ประโยชน์ มวยไทย ที่พอจะสืบสาวเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทย ได้นั้น ปรากฏว่ามวยไทยได้วิวัฒนาการมาตามยุคสมัยต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือที่สืบต่อกันมาเป็นส่วนมาก เพราะการจะหาบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มวยไทยแบบลายลักษณ์อักษรนั้นไม่สามารถหาได้

รู้จักมวยไทย ทำความรู้จักกีฬามวยไทย ประวัติของกีฬามวยไทยกับการแข่งขันตั้งแต่สมัยโบราณ

รู้จักกับการจัดการแข่งขันมวยไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนหรือสมัยโบราณ การแข่งขันมวยไทยครั้งสมัยโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีกติกาแน่นอนอย่างไรบ้าง ผู้มีอำนาจเด็ดขาด ได้แก่ นายสนามมวย แต่เมื่อมวยสากลได้รับการเผยแพร่เข้ามาครั้งแรก โดยหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล เมื่อ พ.ศ. 2455 ทางวงการมวยไทยจึงได้วางกติกาขึ้น

ซึ่งการชกในสมัยนี้ก็ยังคงมีการคาดเชือกกันอยู่ ต่อมาจึงได้สวมนวมชกกัน แต่การชกก็ยังเหมือนเดิม คือยังใช้การถีบ เตะ ชก ศอก เข่า ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันมวยไทยเป็นกีฬาที่เก่าที่สุดของเรา ได้วิวัฒนาการในเรื่องของกติกาและการจัดการแข่งขันมาจนถึงปัจจุบัน โดยย่อๆดังนี้โดยในพ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทยได้ร่างกติกาคุ้มครองมวยไทยและมวยสากล

เพื่อเป็นการแข่งขันชั่วคราว พ.ศ.2479 กรมพลศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการแข่งขันมวยโดยตรง มวยไทยเกิดขึ้นในสมัยใด ได้ตั้งกรรมการขึ้นชุดหนึ่งทำการปรับปรุงแก้ไขกติกามวยไทยและมวยสากล และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2480 เป็นต้นมา และได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2482 การแข่งขันที่เป็นหลักฐานเริ่มอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่6

โดยก่อนหน้านี้ขึ้นไปไม่มีหลักฐานที่แน่นอน ทำความรู้จักกีฬามวยไทย ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นสมัยต่างๆได้ 5สมัย ดังนี้ 1.สมัยสวนกุหลาบ สมัยนี้ประชาชนนิยมการชกมวย และชมการแข่งขันชกมวยกันเป็นจำนวนมาก การชกมวยไทยในสมัยนี้ยังมีการคาดเชือก นักมวยสมัยเก่าจะใช้ด้ายดิบเส้นโตขนาดดินสอดำชุบแป้งให้แข็ง พันมือตั้งแต่สันมือตลอดถึงข้อศอก

และพันรัดเป็นปมทางด้านหลังของข้อนิ้วมือหรือสันหมัด เป็นรูปก้นหอย ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย ที่เรียกกันว่าคาดเชือก การชกได้กำหนดจำนวนยกไว้แน่นอนแล้ว มีกรรมการชี้ขาด ผู้ตัดสินส่วนมากนั่งอยู่ข้างเวทีและให้อาณัติสัญญาณนักมวยหยุดชกด้วยเสียง หรือนกหวีด 2.สมัยท่าช้าง ในสมัยนี้เป็นสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อ จากการคาดเชือกมาเป็นสวมนวม เป็นในช่วงพ.ศ. 2462

สมัยนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรในที่สุดสนามก็ กีฬามวยไทย เลิกไป กรรมการผู้ชี้ขาดที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้ก็คือ นายทิม อติเปรมานนท์ และนายนิยม ทองชิตร์ 3.สมัยสวนสนุก การจัดการแข่งขันในสมัยนี้นายสนามดำเนินงานได้ดี และยืนยาวอยู่หลายปี นักมวยที่มีชื่อเสียง เช่น สมาน ดิลกวิลาศ และสมพงศ์ เวชชสิทธิ์

สมัยนี้มีการแข่งขันทั้งมวยไทยและมวยสากล กรรมการผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลวงพิพัฒน์ พลกาย นายสุนทร ทวีสิทธิ์ (ครูกิมเส็ง) และ นายนิยม ทองชิตร์ 4.สมัยหลักเมืองและสวนเจ้าเชษฐ์ การแข่งขันชกมวยในสมัยนี้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพราะทางราชการทหารเข้ามาร่วมมือช่วยเหลือ และมีผลเป็นรายได้บำรุงกองทัพจำนวนมาก

นักมวยที่มีชื่อในยุคนี้ได้แก่ สุข ปราสาทหินพิมาย ผล พระประแดง เพิก สิงหพัลลภ ประเสริฐ ส.ส. ถวัลย์ วงศ์เทเวศน์ และทองใบ ยนตร กิจ การแข่งขันสมัยนี้ดำเนินมาหลายปีจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจึงได้เลิกไป กรรมการผู้ตัดสินในสมัยนี้ได้แก่ นายสังเวียน หิรัญเลขา นายเจือ จักษุรักษ์ และนายวงศ์ หิรัญเลขา

5. สมัยปัจจุบัน โดยได้ทำการแข่งขัน ณ เวทีราชดำเนินและเวทีลุมพีนีเป็นประจำ รู้จักมวยไทย และยังมีเวทีมวยที่เปิดการแข่งขันถาวรและชั่วคราวทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอีกมากมาย ปัจจุบันมี พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 มีสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย สำนักงานกีฬาอาชีพ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.นี้

ให้มีหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครอง สนับสนุน และควบคุมกิจการมวยในประเทศไทยให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มวยไทยในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของวงการมวยเมืองไทย และในยุคปัจจุบันที่ต่อยอดไปในมวยOne ซึ่งเสียงก็แตกว่านี้คือมวยไทยหรือไม่ใช่มวยไทยอีกด้วย เพราะยังไม่มีกฏหมายปัญญัติและยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ในสังคมไทยอยู่ตอนนี้เลยยังไม่นับ

รู้จักมวยไทย

รู้จักมวยไทย ทำความรู้จักกีฬามวยไทย มวยไทยจากโบราณกับที่มาที่น่าสนใจ

โดยแม้ว่ามวยไทยจะไม่มีประวัติความเป็นมาที่เป็นหลักฐานชี้ชัดหรือมีหลักฐานเป็นลายลักษร์อักษรหากแต่ว่า มีการคาดการณ์ว่ามวยไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอพยพ ของประชากรที่อาศัยอยู่ ในมณฑลยูนาน บนฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ของประเทศจีน โดยตามตำนานของไทย เชื่อว่ามีผู้คนจำนวนมาก ที่เดินทางออกจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน มาสู่ประเทศไทย

เพื่อค้นหาที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเกษตรอย่างไรก็ตาม ทำความรู้จักกีฬามวยไทย ในระหว่างการโยกย้ายของพวกเขาชาวไทยกลุ่มนี้ได้ถูกโจมตีโดยโจรและสัตว์ นอกจากนี้ยังมีโรคต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันร่างกายและจิตใจการรับมือกับความทุกข์ยาก ชาวไทยสยามจึงได้คิดค้นวิธีการต่อสู้ โดยใช้ร่างกายนั้นก็คือมวยไทยขึ้นมา

แม้ว่าการดูแลรักษาจัดเก็บเอกสารหรือตำราทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้น ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย ส่วนใหญ่จะสูญหายไป เมื่อครั้งที่ถูกกองทัพพม่าทำลายและขับไล่ออกจากเมืองอยุธยาในสมัยสงครามพม่า – ไทย ในช่วงปี พ.ศ.2302 – 2303 แต่เราก็ยังสามารถพบหลักฐานและข้อมูลของเอกสารบางส่วนได้จากบันทึกของพม่า, กัมพูชา และจากชาวยุโรป เมื่อครั้งมาเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นครั้งแรกรวมถึงจากบันทึกเหตุการณ์ของล้านนาหรือเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน รู้จักมวยไทย ต่างก็มีการบันทึกแม้ว่าจะไม่สามารถบ่งชี้ชัดหรือมีการกล่าวถึงมวยไทยอย่างตรงตัว แต่ก็มีการบันทึกถึงศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่าของชาวสยามในช่วงเริ่มต้นและ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงยุคเวลาสมัยนั้น และคาดกันว่ามวยไทยนั้นมีมาอย่างยาวนาน

มวยไทยในยุคสมัยแรกของประเทศไทยหรือสยามที่ถูกบันทึกเอาไว้แบบลายลักษณ์อักษรก็คือยุคสมัยสุโขทัย

โดยยุคที่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ไทยเอาไว้แบบมีหลักฐานก็คือยุคสุโขทัย โดยในตอนนั้นเมืองหลวงของประเทศไทย ในช่วงนี้ตั้งอยู่ที่เมืองสุโขทัย เมื่อปีพ.ศ.1781 ถึงพ.ศ.1951 ตามรายการที่บันทึกไว้ในศิลา สุโขทัยมีความขัดแย้งกับหลายเมือง ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมักจะเผชิญหน้ากับข้าศึกจากภูมิภาคต่าง ๆ ดังนั้น ทางเมืองสุโขทัยจึงมีคำสั่ง แทงมวยออนไลน์ ยังไง

ให้มีการฝึกฝนในกองทัพรวมถึงการใช้ดาบ หอกและอาวุธอื่นๆ รู้จักมวยไทย เพื่อใช้ในการต่อสู้นอกจากนี้การฝึกต่อสู้โดยใช้ร่างกายมีประโยชน์มาก ในยามบ้านเมืองไม่มีสงครามทักษะการต่อสู้ด้วยการใช้หมัด เข่า และศอก ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมของกองทัพสุโขทัยในยามสงบการฝึกมวยไทยจะเป็นกิจกรรมแบบไม่แบ่งชนชั้นโดยบรรดาชายไทยวัยหนุ่ม

จะได้รับทักษะการต่อสู้และป้องกันตัว ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนเข้ารับราชการทหาร ประวัติความเป็นมาของกีฬามวยไทย ศูนย์ฝึกซ้อมส่วนใหญ่จัดขึ้นที่บริเวณรอบเมือง โดยเฉพาะสำนักสมอคร ในแขวงเมืองลพบุรี รวมถึงมีการสอนตามลานวัด โดยมีพระภิกษุเป็นผู้ฝึกสอน ในช่วงเวลานี้มวยไทยได้รับการยกย่องเป็นศิลปะชั้นสูงทางสังคม และนำมาใช้จริงในการพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายแก่นักรบการสร้างความแข็งแกร่งและความกล้าหาญ ทำความรู้จักกีฬามวยไทย ต่อผู้ปกครองบ้านเมือง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของสุโขทัย ทรงเชื่อมั่นในประโยชน์ของมวยไทย จึงส่งราชโอรสสองพระองค์ ไปยังสำนักสมอคร เพื่อเตรียมความพร้อม ในการสืบทอดราชบัลลังก์ ระหว่างปี พ.ศ. 1818 ถึง 1860 พ่อขุนรามคำแหง ทรงนิพนธ์ตำหรับพิชัยสงคราม ที่มีการกล่าวถึงมวยไทย เช่นเดียวกับทักษะการต่อสู้อื่นๆ

รู้จักกับกีฬามวยไทยในยุคสมัยปัจจุบัน รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทยในยุคปัจจุบันนี้

มวยไทยปัจจุบันได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปทั่วโลกทุกทวีป ชาวต่างชาติทั้งชาย-หญิง ทำความรู้จักกีฬามวยไทย ได้นำวิชามวยไทยไปฝึกเพื่อศิลปะการต่อสู้ป้องกันตนเองและมีนักกีฬามวยไทยทั้งในระดับสมัครเล่นและอาชีพ นักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ไม่ใช่มีแต่นักมวยไทยเท่านั้น นักมวยต่างชาติที่มีฝีมือมีศิลปะมวยไทยดีกว่า จนสามารถเอาชนะนักมวยไทยที่มีชื่อเสียง

ก็มีไม่น้อยตรงกันข้ามกับการฝึกมวยไทยของเราที่เราเป็นต้นตำรับ เราฝึกเพื่อส่งเข้าแข่งขัน รู้จักมวยไทย เล่นการพนัน มีแต่ใช้กำลังเข้ากอดปล้ำตีเข่ากันอย่างเดียว ไม่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยเช่นแต่ก่อน จึงเป็นจุดเสื่อมของมวยไทย ที่เหล่าคนไยส่วนใหญ่จะท้องหาแนวทางพัฒนาศิลปะมวยไทยของเราต่อไปให้อยู่คู่กับประเทศไทย

ทำความรู้จักกีฬามวยไทย