การไหว้ครูมวยไทย

การไหว้ครูมวยไทย ประเพณีสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ เอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่น

การไหว้ครูมวยไทย คือประเพณีที่สำคัญ ที่ได้มีการสืบทอดมาจากอดีต เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ของ มวยไทย (Muay Thai) ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการฝึกฝนศาสตร์การต่อสู้และเป็น นักมวยไทย จะต้องได้รับการขึ้นครู ซึ่งเปรียบเสมือน การมอบตนเองให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของครู

การไหว้ครูมวยไทย หมายถึง เป็นการร่ายรำของ กีฬามวยไทย เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณและความเคารพต่อครู ซึ่งการไหว้ครูนี้ เป็นประเพณี ที่ได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เช่นเดียวกับศิลปะหลายแขนงของไทย ที่จะต้องมีการไหว้ครูก่อน เรียนรู้วิชา หรือให้มีเครื่องแต่งกาย การสวมมงคล ขณะทำการร่ายรำไหว้ครู บนเวทีมวย เนื่องจากถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง

ท่าไหว้ครู ที่นิยมทำการไหว้ และพบเห็นได้บ่อยที่สุด จะเป็นท่า พรหมสี่หน้า, ยูงฟ้อนหาง, สอดสร้อยมาลา, หงส์เหิน, เสือลากหาง, พยัคฆ์ตามกวาง สาวน้อยประแป้ง, ลับหอกโมกขศักดิ์ และกวางเหลียวหลัง ฯลฯ การไหว้ครูมวยไทย 15 ท่า

โดยการเริ่มต้นไหว้ครู จะเริ่มจาก การนั่งคุกเข่าลง กราบเบญจางคประดิษฐ์ ถวายบังคม ขึ้นพรหมนั่ง-ยืน ท่ารำมวยไทย อาจมีการเดินแปลง ย่างสามขุม การรูดเชือก การบริกรรมคาถา เพื่อสำรวจ ทักทายหรือข่มขวัญซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละค่าย โดยจะมีการบรรเลงดนตรีให้จังหวะในการต่อสู้ ซึ่งจะใช้ เพลงสะหระหม่าแขก ใช้ในการไหว้ครู

เพลงบุหลันชกมวย และ เพลงเชิด ใช้ในการต่อสู้ ส่วนเครื่องดนตรีไทย ที่ใช้บรรเลงประกอบด้วย ปี่ชวา, กลองแขก และฉิ่ง

การไหว้ครูมวยไทย กับคำสัตย์ปฏิญาณต่อครู สัตย์ปฏิญาณ 4 ข้อ ที่นักมวยไทยจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด

การที่ครูมวยไทยจะรับใครเป็นศิษย์นั้น ผู้เป็นศิษย์จะต้องให้สัตย์ปฏิญาณต่อครู ให้ศิษย์รับสัตย์ปฏิญาณ 4 ข้อ คือ

1) จะบำรุงร่างกายให้สะอาด แข็งแรง และดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์

2) จะไม่รังแกผู้อ่อนแอ ร่วมรักสามัคคี และช่วยเหลือกันเมื่อช่วยได้

3) จะบำเพ็ญกรณีเพื่อประโยชน์ผู้อื่น และรักชาติ

4) จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่สงบ

ประโยชน์ของการไหว้ครูมวยไทย เหตุผลที่นักมวยไทยจะต้องมีการไหว้ครูก่อนแข่ง ก็คือ เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนชกจริง ซึ่งจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อได้รับการอุ่นเครื่องก่อน และการไหว้ครูยังเป็นการปลุกขวัญกำลังใจให้แก่ตัวนักมวยเอง นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการบอกกล่าวบางอย่าง ผ่านท่วงทาร่ายรำให้คู่ต่อสู้ได้รู้ และยังเป็นการสำรวจพื้นที่โดยรอบเบื้องต้น

การไหว้ครู เป็นเครื่องมือ สื่อความหมายที่มีคุณค่า ทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย และยังให้คุณค่าประโยชน์มากมาย ทางด้านจิตใจของ นักมวยไทย และผู้ชมมวยไทย ดังนี้

1) ปลูกฝังนิสัยให้เป็น มวยไทย คือ รู้จักรัก เคารพครูอาจารย์ บิดามารดา ผู้ให้กำเนิด มวยไทย

2) ปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ มวยไทย เกิดความรักและหวงแหนที่จะอนุรักษ์ให้คงไว้สืบไป

3) เป็นกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติได้อย่างสง่างาม สมศักดิ์ศรี

คุณสมบัติของนักมวยไทย 

เนื่องจากการเป็นนักมวย ไม่ได้เป็นได้ง่าย ๆ มวยไทย นับว่าเป็นกีฬาหนึ่ง ที่จะต้องมีทัศนคติแบบ สุภาพบุรุษ และ ให้ความเคารพ ต่อทุกคน ไม่ว่าจะ ครู คู่ต่อสู้ หรือผู้ชม หากว่าคุณอยากเป็นนักมวยไทย คุณต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ เพราะหากเรายื่นความเคารพให้กับผู้อื่น เราก็จะได้รับความเคารพนั้นกลับมา

เมื่อพูดถึงประโยชน์ของการออกกำลัง เรามักจะได้คำตอบว่า การออกกำลังกายทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีความฟิต เพราะเมื่อเราออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้อย่างแข็งแรง สามารถป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง หรือโรคอื่นๆได้ แต่มวยไทยเป็นมากกว่านั้น

นักมวย ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ ฝึกซ้อม เรียนรู้วิชาให้คุ้นชิน แต่จะต้องรักษาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้คงอยู่ไว้ให้ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักมวยไทยเอง และคุณสมบัติของนักมวยไทย ที่ควรพึงมีคืออะไรบ้างนั้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง และควรเตรียมตัวอย่างไร หากคุณอยากที่จะเป็นนักมวยไทยจริง ๆ

มีวินัย

การฝึกซ้อมของกีฬามวย หากจะทำให้ได้ผล ต้องทำซ้ำ ๆ กันทุกวัน ในเวลาที่แน่นอนด้วยความตั้งใจ และร่างกายพร้อมที่จะซ้อม นี่คือสิ่งที่เป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเอง ต้องทำงานทุกวันโดยไม่มีคนมาคอยสั่ง กีฬามวยสามารถสร้างเสริมวินัยได้เป็นอย่างดี กีฬามวยหรือกีฬาประเภทอื่นๆ สามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี

ฉลาดมีไหวพริบ

กีฬา มวยไทย เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ไม่ใช่สักแต่จะต่อย ใช้แรงไปเฉย ๆ เราจะเห็นได้ว่า จากหลากหลายการแข่งขัน ผู้ชนะส่วนใหญ่จะต้องมี คุณลักษณะทั้งหมด ทั้งสามอย่าง ควบคู่กันไป และกีฬามวยไทยนี่ ก็สามารถปลูกฝังให้เป็นคนมีวิธีคิด ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก

อดทน

กีฬาประเภทนี้ หากขาดความอดทนแล้ว จะไม่สามารถเล่นได้เลย โดยเฉพาะเรื่องของการฝึกซ้อม ที่วันหนึ่ง ๆ ต้องซ้อมหนักมาก เพราะกีฬานี้ต้องการร่างกายในแบบที่พร้อมถึงขีดสุด หากขาดการฟิตซ้อม ร่างกายก็จะไม่แข็งแรงมากพอ หมายถึงการเป็นนักมวยต้องมีความอดทนในการฝึกซ้อมด้วย

กล้าตัดสินใจ

การขึ้นสังเวียนชกมวย กับการฝึกซ้อมนั้นต่างกัน เพราะว่าเมื่อเราขึ้นเวทีชกจริง ทุกอย่างอาจไม่ได้เป็นไปแบบที่วางแผนไว้ เนื่องจากคู่ต่อสู้ อาจเตรียมรับมือเราด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปได้ ทำให้นักมวยต้องกล้าตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการชกให้ได้ทันที เพราะฉะนั้นแล้ว การเป็นนักมวยที่ดี จะต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจ

กล้าเสี่ยง

เนื่องจากเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีแค่คนเดียว แต่ต้องชกกับคู่ต่อสู้ และมีเวลากำหนดที่แน่นอน ดังนั้นหากนักมวยไม่กล้าเสี่ยง ไปตามทิศทางที่วางแผนเอาไว้ แล้วเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ก็จะไม่มีทางชนะ หรือทำคะแนนได้เลย ดังนั้นจึงต้องกล้าเสี่ยง แต่กล้ามากไปก็ไม่ใช่เรื่องดี อาจจะโดนหมัดสวนแล้วพลาดท่าได้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีความกล้าตัดสินใจที่มั่นใจ

เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์

มวยไทย  หากใช้แต่อารมณ์มากกว่า ก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมเกมที่วางเอาไว้ได้ เมื่อไม่สามารถควบคุมได้ โอกาสก็ตกไปเป็นของคู่แข่ง เมื่อโอกาสเป็นของคู่แข่ง ก็มีสิทธิ์ที่จะพ่ายแพ้ไม่ว่าจะซ้อมมามากเพียงใดก็ตาม

การเป็นนักมวยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ต้องมีระเบียบวินัย

การเป็นนักมวยที่มีคุณสมบัติที่ดี มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไม่ใช่ว่าใครจะต้องเป็นนักมวยได้ เพราะนักมวยต้องมีความอดทน ต่อการโดนแรงกดดันต่าง ๆ ทั้งยังต้องรับมือกับความเจ็บปวดให้ได้ด้วย หากใครที่ต้องการเป็นนักมวย หรืออยากจะฝึกฝีมือ ก็ต้องทำคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นให้ได้ก่อน ถึงจะสามารถฝึกฝนวิชาให้สำเร็จผล อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถของนักมวย ต้องมีวินัยในการฝึกซ้อม ไม่เช่นนั้น การฝึกจะล้มเหลวและสูญเปล่าไปเลย นำไปใช้ก็ไม่ได้

มวยไทยฝึกให้มีวินัย สำหรับนักมวย นักกีฬามวยไทย การฝึกซ้อม มวยไทย  จะทำซ้ำ ๆ กันทุกวัน ในเวลาที่แน่นอน ซึ่งเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี รู้จักการแบ่งเวลาในการฝึกซ้อม มีความตรงต่อเวลา เมื่อมีวินัยในตัวเองแล้ว ความสำเร็จก็รออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

มวยไทย เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะในหลาย ๆ ด้านประกอบเข้าด้วยกัน ต้องใช้ความอดทน อดทนต่อความเจ็บปวดของร่างกาย อดทนและมีวินัยในการฝึกซ้อม  ต้องหมั่นฝึกซ้อม แถมยังต้องซ้อมหนักมาก เพื่อต้องการให้ร่างกายพร้อม ถึงแม้จะเป็นเพียงการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันตัว เพื่อการออกกำลังกายก็ตาม ล้วนแต่ต้องใช้ความอดทนด้วยกันทั้งนั้น

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมวยจาก : มังงะ , บาคาร่าขั้นต่ำ10บาท

อ่านเพิ่มเติม => ศิลปะการต่อสู้ MMA